Alan Ölçüleri

 ALAN  ÖLÇÜLERİ
 
  Alan ölçülerinin temel birimi metrekare dir ve  m2 ile gösterilir.  

 Metrekarenin Katları  

_ Dekametrekare ( dam2) ve 1 dam2 = 100 m2  

_ Hektometrekare ( hm2 )  ve 1  hm2 = 10000 m2  

_ Kilometrekare ( km2 )  ve     1 km2= 1000000 m2   

 Metrekarenin Askatları  

_ Desimetrekare ( dm2 )  ve   1 dm2 = 0,01 m2   

_ Santimetrekare ( cm2 ) ve    1 cm2 = 0,0001 m2   

 _ Milimetrekare ( mm2 )  ve   1 mm2 = 0,000001 m2   Kenar uzunluğu 1 metre olan karenin alanına metre kare denir, “m2” biçiminde gösterilir.

Metrekarenin askatları:

Milimetre kare

Santimetre

Milimetre kare

Katları:

Dekametre kare

Hektometre kare

Kilometre kare

Alan ölçü birimleri askatlara çevrilirken her basamakta 100 ile çarpılır. 

Katlarına çevrilirken de her basmakta 100 ile bölünür.

ALAN VE ALAN ÖLÇÜLERİ

a)Alan ölçüsü neye denir?:Bir kenar uzunluğu 1 m olan karenin alanına metrekare denir.Bu m2 ile gösterilir.     

b)Alan ölçüleri birimi nedir?Alan m2 ile ölçüldüğü için alan ölçüsü birimi m2 dir.    

c)Metrekarenin askatları:Metrekareye karşılık gelen yüzeylerden daha küçük yüzeyleri ölçmek için,metrekare birimlerinden küçük birimlere ihtiyaç vardır.Bu ölçü birimlerine ,metrekarenin askatları denir. 

1)Desimetrekare:Kenar uzunluğu 1 dm olan yüzeyin ölçüsüne denir.1 m =10 dm ise 1 m2 =100 dm2 dir.

  2)Santimetrekare: Kenar uzunluğu 1 cm olan yüzeyin ölçüsüne denir.”cm2” ile gösterilir.1 m =100 cm ise 1 m2 =10000 cm2 dir. 

3)Milimetrekare: Kenar uzunluğu 1 mm olan yüzeyin ölçüsüne denir.”mm2” ile gösterilir.1 m =1000 mm ise 1 m2 =10000 mm2 dir.     

 d)Metrekarenin katları:Metrekare ile ölçülmesi zor olan büyük yüzeyleri ölçmek için bu birimlerden büyük birimlere ihtiyaç duyulmuştur.Bu ölçü birimlerine metrekarenin katları denir. 

 1)Dekametrekare: Kenar uzunluğu bir dekametre olan kare yüzeyinin ölçüsüne denir.”dam2” ile gösterilir.1 dam2 =100 m2 dir.   

2)Hektometrekare: Kenar uzunluğu bir hektometre olan kare yüzeyinin ölçüsüne denir.”hm2” ile gösterilir.1 hm2 =10000 m2 dir. 

3)Kilometrekare: Kenar uzunluğu bir kilometre olan kare yüzeyinin ölçüsüne denir.”km2” ile gösterilir.1 km2 =1000000 m2 dir.    

e)Alan ölçülerinin birbirlerine çevrilmesi:Bir alan ölçüsüyle verilmiş olan büyüklüğü,bir küçük ölçü birimiyle ifade etmek için verilen sayı 100 ile çarpılır. Bir alan ölçüsüyle verilmiş olan büyüklüğü,bir büyük ölçü birimiyle ifade etmek için verilen sayı 100 ile bölünür.     

ALIŞTIRMALAR

1-  65 km2 nin kaç hm2 , dam2 , m2 olduğunu gösteriniz.    

  65km2 =6500 hm2 =650000 dam2 =65000000m2 ‘dir.

 2-   0,238 km2 kaç m2 dir?

Çözüm:1 km2 = 1000000 m2    0,238 km2 = 238000 m2 = 238.103

3-53,64 m2= 5364 dm2

4- 53,64 m2= 536400 cm2

5- 53,64 m2=53640000 mm2

6- 53,64 m2=0, 5364 dam2

7- 53,64 m2=0,005364 hm2

8-  53,64 m2=0,00005364 km2

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !