İstatistik ve Grafikler

İSTATİSTİK GRAFİKLERİ

İstatistikte elde edilen bilgilerin kolayca anlaşılması için

1-Şekil  grafiği

2- Çizgi  grafiği

3- Sütun grafiği

4- Daire grafiği      vardır.

1. ŞEKİL GRAFİĞİ

Bir otomobil firmasının 1998 ile 2002 yılında ürettiği otomobillerin sayısı,

1998 yılında 100

1999 yılında 200

2000 yılında 150

2001 yılında 200

2002 yılında 250 tanedir.

Grafikte gösterirsek         

2. ÇİZGİ GRAFİĞİ 

18 kişilik 7-A sınıfında öğrencilerin matematik dersinden aldığı notlar tabloda gösterilmişti             

3. SÜTUN GRAFİĞİ

Bir ilköğretim okulunun 7. sınıfındaki tüm öğrencilerin kulüp saatinde katıldıkları sosyal etkinlikler aşağıdaki tabloda verilmiştir.         

Bu grafik sonuçları;

Q Bu ilköğretim okulunun 7. sınıfında toplam 15+35+25+30=105 kişi okumaktadır.

Q 7. sınıflarda en az müzikle ilgilenilmektedir.

Q En çok folklor ile ilgilenilmektedir. 

 4. DAİRE GRAFİĞİ

Selda bir günün 8 saatini uyuyarak,

7 saatini okulda,

4 saatini ders çalışarak,

3 saatini evde dinlenerek

 2 saatini kitap okuyarak geçiriyor.

 Bu bilgileri daire grafiği ile gösterirsek;

Bir çember yayının ölçüsü 360° dir.

 360÷24=15° (1 saatlik zaman)   
Uyku = 8 · 15 = 120°

Okul = 7· 15 = 105° Ders = 4·15=60°                    

 Evde = 3·15=45°

Kitap = 2·15=30°

Toplam = 360°                

 C. İSTATİSTİK BİLGİLERİ 

1.       ARİTMETİK ORTALAMA Bir dizideki sayıların toplamının,

dizinin eleman sayısına bölümüne bu sayı dizisinin aritmetik  ortalaması denir.                                      Dizideki sayıların toplamı

Aritmetik ortalama = ———————————                                    

                                 Dizinin eleman sayısı

Örnek:2, 4, 6, 10, 18 sayılarının aritmetik ortalaması kaçtır?

Çözüm: 

Örnek:Alperen  ,Ahmet  ve Emin’in yaş ortalaması 20 dir.

Alperen 16,

Ahmet 20 yaşında olduğuna göre ,

Emin kaç yaşındadır?

Çözüm:Emin’in yaşı x olsun    

60= 36+x      x=24 (Emin ’in yaşı)  

2.       MEDYAN (ORTANCA) 

Büyüklük sırasına göre yazılan bir dizideki terimlerden ortadakine, bu dizinin ortancası yada medyanı denir.

1-Dizinin terim sayısı tek ise medyan ortadaki sayıdır.

2- Dizinin terim sayısı çift ise medyan ortadaki iki sayının aritmetik ortasıdır.

Örnek:2, 7, 11, 8, 3, 5, 1 dizisinin medyanı kaçtır?

Çözüm:Dizinin terimlerini küçükten büyüğe sıralayalım. 

Örnek:6, 11, 9, 16, 21, 18, 37, 41 dizisinin medyanı kaçtır?

Çözüm:Dizinin terimlerini küçükten büyüğe sıralayalım.           

 3.       MOD 

Bir dizide en çok tekrar eden sayıya, dizinin modu denir.

En çok tekrar eden sayı birden fazla ise, bu sayılardan her biri dizinin modudur.

 Örnek:2, 8, 7, 15, 2, 16, 8, 8, 15, 8  dizisinin modu kaçtır?

Çözüm:Bu dizide 8 dört defa tekrar ettiği için modu 8 dir. 

Örnek:4, 2, 4, 2, 2, 4, 5, 7, 8  dizisinin modu kaçtır?

Çözüm:

Bu dizide 4 ve 2 sayıları 3 er defa tekrar ettiğinden dizinin modu 2 ve 4 tür.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !