Zeka Soruları

ZEKA SORULARI

1-İçi su dolu üç bardağı yanyana diziyorsunuz, aynı hizaya içleri boş üç bardak koyuyorsunuz, yani bardakların sırası şöyle oluyor: Dolu, dolu, dolu, boş, boş, boş. Yalnız bir bardağı yerinden oynatarak öyle bir değişiklik yapın ki bardaklar dolu, boş, dolu, boş, dolu, boş şeklinde sıralansın.

CEVAP:1) 2 numaralı bardaktaki su 5 numaralı bardağa dökülürse istenilen diziliş gerçekleşmiş olur.

2) Bir dostu dedektif Kafacan’a 100 kart verdi. 1. kartın üzerinde şöyle yazıyordu: “Bu karttan yalnız biri yalan bir şey yazmaktadır.” 2. kartın üzerinde bu 100 karttan yalnız ikisi yalan şey yazmaktadır” okunuyordu. 3. kart üzerinde 100 karttan üçünün, 4. kart üzerinde dördünün yalan şey yazdığı belirtiliyordu. Kısacası her kart kendi sıra numarası kadar kartın yalan yazdığını ifade etmekteydi. Tabii 99. kart “kartların doksandokuzu yalan yazıyor” ve 100. kart “kartların yüzü de yalan yazıyor” demekteydi.” Dostu Kafacan’a sordu: “Söyle bakalım Sherlock Holmes, bu kartlardan hangisi doğru yazıyor?. Kafacan hiç düşünmeden cevap verdi. Bir de siz düşünün bakalım.

CEVAP:2) Yalnız 99. kart doğruyu yazmaktadır: “Bu 100 karttan 99′u yalan yazıyor” demek ki bir tek kart doğruyu yazmaktadır ve o da 99. karttır. Bütün diğer durumlar çelişki doğurur, örneğin 100. kart doğru olamaz, çünkü 100 kartın yalan yazdığını söylerken bu 100 kartın içine kendisi de girmektedir, o zaman kendi yazdığı yalandır. Örneğin 98. kart da doğru olamaz çünkü 98. Kartta yazan doğru ise iki kart doğru söylüyor demektir, oysa birden fazla kartın doğru olması olanaksızdır, çünkü 2 veya daha fazla kart doğru olursa bu doğru kartların yazdıkları birbirleri ile çelişir.

3) Ho adasında iki kabile yaşıyordu: İyiler hep doğru, kötüler hep yalan söylerdi. Dedektif Kafacan Ho adasında üç yerliye rastladı, bunların adlarının da Bo, Go ve Mo olduğunu biliyordu, onlara sırasıyla şunları sordu: “Merhaba Bo, Go iyi midir?”. “Evet”. “Söyle bakalım Go kardeş, Bo ve Mo aynı kabileden mi?”. “Hayır”. “Mo, sen söyle Go iyi mi?”. “Evet”. Kafacan bu üç yerlinin her birinin hangi kabileden olduğunu buldu. Şimdi sıra sizde.

CEVAP: 3)Bo ve Mo’nun her ikisi de, “Go iyi midir?”sorusuna, “evet” yanıtı vermiştir. Demek ki Bo ve Mo aynı kabiledendir. Oysa Go’ya Bo ve Mo’nun aynı kabileden olup olmadığı sorulduğunda, “aynı kabileden değiller” demişti. Bu durumda, yalan söylediği için Go, kötülerdendir. Bo ve Mo, Go için iyi demişlerdi; demek ki, yalan söyledikleri için onlar da kötülerdendir. Kısaca, her üçü de kötülerdendir.

4) Bir suçluya iki kutu ve 10′u siyah, 10′u beyaz olmak üzere 20 top verilir. Kral suçluya şöyle der: “Bu topları kutulara istediğin gibi yerleştirebilirsin, ben daha sonra senin yanına gelip kapakları kapatılmış bu iki kutudan birini seçeceğim. Daha sonra bu seçtiğim kutudan gözlerim kapalı olarak rastgele bir top seçeceğim. Seçtiğim top siyahsa öleceksin, beyazsa yaşayacaksın”. Siz olsaydınız yaşama şansınızı mümkün olduğu kadar arttırmak üzere topları kutulara nasıl koyardınız?

CEVAP: 4) Bir kutuya tek bir beyaz top, kalan bütün toplar (9 beyaz+10 siyah) diğer kutuya konmalıdır.

5) Telefon çalınca Dedektif Kafacan yerde iki kol saati gördü. Saatler durmuştu. Kafacan hemen her iki saati de kurup doğru zamana getirdi ve birini sol, birini de sağ koluna taktı. Bir saat sonra sol saat 1 dakika ileri gitmiş, sağ saat 2 dakika geri kalmıştı. Ertesi sabah sol saat 7′yi gösterirken; sağ saat 6′yı gösteriyordu. Telefon saat kaçta çalmıştı?

CEVAP:5) İki saat arasında 1 saatte 3 dakika fark meydana geliyor. O halde 60 dakikalık bir fark (saat 7 ile saat 6 arası 60 dakika) meydana gelişi 20 saat alır. Bu 20 saatte sol saat 20 dakika ileri giderken sağ saat 40 dakika geri gelecektir. O halde sol saat 7 yi, sağ saat 6yı gösterirken doğru saatler sabah 6:40 ı göstermektedir. 20 saat geri gidersek telefonun bir gün önce 10:40 da çaldığı anlaşılır.

6) İki mum değişik boy ve kalınlığa sahiptir. Kısa olan 11 saatte, uzun olan ise 7 saatte yanıp tükenmektedir. İki mum da aynı anda yakılıyor ve üç saat sonra bakıldığında aynı boya geldikleri görülüyor. İki mumun başlangıçtaki boy oranlarını bulunuz.

CEVAP:6) 11/14

7) Bir sihirbazın cebinde iki demir para vardır. Bu paralardan biri normal, diğeri ise her iki tarafı da yazı olan hileli paradır. Sihirbaz elini cebine atarak, paralardan birini rastgele alır ve bu parayı havaya fırlatır. Para yere düştüğünde yazı gelirse;
a)Bu paranın normal para olma olasılığı nedir?
b)Aynı parayı tekrar fırlatır ve ikinci kez yazı gelirse,bu paranın normal para olma olasılığı nedir?

CEVAP:7) a ) 1 / 3 b ) 1 / 5

Bay X’in çocuklarının yaşları 4′ten büyük 19′tan küçüktür. Çocukların yaşlarının çarpımı 60060 olduğuna göre bay X’in kaç çocuğu olduğunu bulunuz.

CEVAP:8) 5.

9) 1 - 4 - 9 - 61 - 52 - 63 - ?

CEVAP:9) 94

10) A - C - G - L - N - O Hangi harf farklıdır?

CEVAP:10) A. Tek bir hamlede (el hiç kaldırılmadan) çizilemeyecek harf A dır.

11) Bir köyle ilgili nüfus kayıtları incelenmektedir. A isimli köylünün kayıtlarına bakıldığında bu kişinin ölmüş bir kardeşi olduğu yazılmaktadır. Ölmüş kardeşinin kayıtlarına bakıldığında ise hiç bir kardeşi olmadığı yazılmaktadır. Her iki kayıtda yazılanlar da doğru olduğuna göre, durumu nasıl açıklarsınız?

CEVAP:11) A doğmadan önce kardeşi (abisi) ölmüştür.

12) 0′dan 9′a kadar olan bütün rakamları sadece birer kez kullanarak 10 rakamlı bir sayı elde edeceksiniz. Ancak bu sayının;
• ilk rakamının oluşturduğu sayı, 1′e tam olarak bölünebilecek,
• ilk iki rakamının oluşturduğu sayı, 2′ye tam olarak bölünebilecek,
• ilk üç rakamının oluşturduğu sayı, 3′e tam olarak bölünebilecek, …
benzer şekilde devam edecek ve bu sayının on rakamının oluşturduğu sayı (yani kendisi) , 10′a tam olarak bölünebilecek.
Bu koşullara uyan en küçük sayıyı bulunuz

CEVAP:12) 3816547290

13) Kamp yapmakta olan Ahmet, Bülent ve Can kahvaltıda sadece elma ya da muz yemektedirler.
• Ahmet elma yerse, Bülent Muz yemektedir.
• Ahmet ya da Can Elma yemektedir, ancak ikisi birlikte değil.
• Bülent ve Can ikisi birlikte muz yemezler.
Hangisi dün elma bugün muz yemiş olabilir?

CEVAP:13) Bülent. Bilgiler kullanılarak Ahmet’in sadece muz, Can’ın ise sadece Elma yiyebildiği anlaşılır. Bülent ise hem elma hem muz yiyebilir.

14) C - G - I - L - O - S - U Hangisi farklı?

CEVAP:14) L farklı. Diğer bütün harfler, işaret/noktalar eklenince Türk alfabesinde kendisinden sonra gelen harfleri oluşturuyor. (C:Ç, G:Ğ, I:İ, O:Ö, U:Ü)

15) Üç satranççıya, aralarında en iyi oyuncunun kim olduğu sorulur. Verilen cevaplar şöyledir:
A: “”En iyi ben değilim”
B: “En iyi C’dir”
C: “B yalan söylüyor”
İçlerinden sadece biri doğru söylediğine göre, en iyi satranççı kim?

CEVAP:15) En iyi satranççı A dır.

16) Elimizde 0′dan 5′e kadar numaralanmış iki zar var. Bu zarlar atıldığında gelen sayıların toplamının asal olma olasılığı nedir?

CEVAP:16) 17/36

17) 0′dan 9′a kadar olan bütün rakamların sadece birer kez kullanıldığı 10 rakamlı bir sayı, 1′den 10′a kadar bütün sayılara tam olarak bölünüyor.
Bu koşulu sağlayan en küçük sayıyı bulunuz.

CEVAP:17) 1234759680

18) 105 sayısı, iki ya da daha fazla ardışık sayının toplamı olarak kaç değişik şekilde elde edilir?
Örnek: Aynı soru 15 sayısı için sorulsaydı yanıtımız 3 olacaktı. (7+8=15, 4+5+6=15 ve 1+2+3+4+5=15)

CEVAP:18) 7 değişik şekilde elde edilebilir.

19) 4 tekerli bir yarış arabası 48km.lik bir pistte toplam 6 lastik kullanıyor. Tüm lastiklerin kullanım mesafeleri eşit olduğuna göre herbirinin ne kadar yol katettiğini bulunuz.

CEVAP:19) Her biri 32 km. Yol katetmiştir.

20) Herhangi bir yılın Ocak ayında 5 Pazartesi, 5 Salı, ve 5 Çarşamba günü bulunuyorsa, o yılın 1 Şubat’ı hangi güne denk gelir?

CEVAP:20) Perşembe

21) Hiç bir rakamı sıfır olmayan öyle iki sayı bulun ki, çarpımları bir milyon olsun.

CEVAP:21) 64 ve 15625

22) A, B ve C adlı üç balıkçı arkadaş ile ilgili şu bilgiler bilinmektedir:
1. Haftanın sadece bir gününde üçü birden balığa çıkarlar.
2. Hiçbir balıkçı ardarda üç gün balığa çıkmaz.
3. Haftada en fazla bir gün aynı iki balıkçı ikisi birden balığa çıkmaz.
4. A, Pazar, Salı ve Perşembe günleri balığa çıkmaz.
5. B, Perşembe ve Cumartesi günleri balığa çıkmaz.
6. C, Pazar günleri balığa çıkmaz.
Üçünün birden balığa çıktığı gün hangisidir.

CEVAP:22) Cuma günü.

23) Elinizde ağırlıkları farklı 5 top var. Bir denge terazisinde sadece topları birbirleriyle kıyaslayarak (yani hiçbir ağırlık kullanmadan) büyükten küçüğe doğru sıralamanız isteniyor.
Bu işlemi doğru olarak gerçekleştirmeyi garantilemeniz için en az kaç tartı yapmanız gereklidir?

CEVAP:23) 7 tartı yapılmalıdır.

24) 1 den 1.000.000 a kadar olan sayılar sırayla yan yana yazılsa (1 ve 1.000.000 dahil)
a) Toplam kaç adet rakam kullanılmış olur?
b) Birmilyonuncu rakam ne olur?

CEVAP:24) a) 5888896 b) 1

25) Kol saatiniz durmuşsa, gösterdiği zamanın gerçek zamanla farkı (yani hatası) en fazla 6 saat olabilir. Akrep ve yelkovanı aynı uzunlukta ve görüntüde olan bir kol saatinin neden olabileceği hata en fazla ne kadar olabilir?

CEVAP:25) 72/13 saat (5 saat, 32 dakika, 240/13 saniye)

26) Bir üniversitede her öğrenciye 00000 ile 99999 arasında değişen farklı bir öğrenci numarası verilecektir. Herhangi iki öğrencinin kimlik numaraları karşılaştırıldığında en az iki basamaklarının farklılık göstermesi isteniyor. Bu durumda en fazla kaç öğrenciye numara verilebilir.

CEVAP:26) 10000

27) 1 ile 9 arasındaki bütün sayıları sırayla birer kez kullanarak ve sadece toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemleri uygulayarak 2001 sayısını elde ediniz.
(Örnek: -1+2+34×56+7+89=2001)

CEVAP:27) 1+2345-6×7×8-9=2001 (-1-2+(-3+4+5)x6×7)x8+9=2001 123×4×5-6×78+9=2001 -1+23+45×6×7+89=2001 -12-3+4×567×8/9=2001 (1+2+345)x6-78-9=2001

28) 5 partinin temsil edildiği bir ülkenin parlamentosunda toplam milletvekili sayısı 200 olup güvenoyu için en az 101 milletvekili gerekmektedir. Bu parlamentoda;
- Hiçbir iki partinin oluşturacağı koalisyon güvenoyu sayısına ulaşamamaktadır.
- Herhangi 3 partinin oluşturacağı bütün koalisyonlar güvenoyu alabilmektedir.
En az milletvekili olan partiyle, en çok milletvekili olan parti arasındaki fark en fazla kaç olabilir?

CEVAP:28) 47

29) Virüs bulaşmış belli bir sayıdaki bilgisayarı virüsten temizleyeceksiniz. Bugün işe başlayarak günde üç bilgisayar temizlerseniz Pazar günü işi bitirebileceksiniz. Eğer günde beş bilgisayar temizlerseniz işi bitirebileceğiniz gün Cuma olacak.
Bugün günlerden ne?

CEVAP:29) Çarşamba

30) Öyle iki pozitif sayı bulun ki, çarpımları tek basamaklı, toplamları ise iki basamaklı olsun.

CEVAP:30) 1 ve 9

31) Matematik hocanızın doğduğu yılı 131′e bölünce kalan 112, 132′ye bölünce ise kalan 98 oluyor. Hocanız kaç yaşında?

CEVAP:31) Matematik hocası 1946 da doğmuştur.

32) 1′den 9′a kadar olan bütün sayıları birer kez kullanarak öyle üç adet üç basamaklı sayı oluşturun ki;
a) Bu üç sayının çarpımı en küçük olsun.
b) Bu üç sayının çarpımı en büyük olsun

CEVAP:32) a) 147.258.369
b) 941.852.763

33) Bir torbada 20 adet top bulunuyor. Toplardan 8 i mavi, 7 si kırmızı, 5 i ise yeşil renkte. Hedefiniz torbadan maksimum sayıda top çekmek. Ancak çekme işlemi sonunda torbada herhangi bir renkten en az 4 top ve başka bir renkten en az 3 top kalmalı.
Bu koşulu sağlamayı garantiye almak üzere çekebileceğiniz maksimum top sayısı nedir?

CEVAP:33) Maksimum 7 top çekilebilir.

34) Kendisi 10 ile, faktöryeli ise 1012 ile kalansız bölünebilen en küçük tamsayı nedir?

CEVAP:34) 50

35) A, B ve C olarak adlandıracağımız üç kişiden biri müzisyen, biri ressam diğeri ise şairdir. Onları tanıdığını iddia eden birisi şu bilgileri veriyor:
1. C ressam değil
2. B müzisyen değil
3. C müzisyen
4. B ressam değil
Bu bilgilerden sadece biri doğru olduğuna göre, üçünün de mesleğini bulunuz.

CEVAP:35) A şair, B müzisyen, C ise ressamdır.

36) Bir işyerinde çalışan uzmanlara günlük maaşlar ödenmekte ve bu maaşların büyüklüklerine göre değişen vergi kesilmektedir. Maaşlardan kesilecek vergi yüzdesi, maaş tutarının milyonda biri olarak belirlenmiştir.
Örnek: ( Maaş:10 milyon, Vergi oranı:%10, Vergi:1 milyon, Net maaş:9 milyon)
Bir uzmanın alabileceği en yüksek net maaş nedir?

CEVAP:36) 25 Milyon net maaş.
Maaş 50 milyon olduğunda vergi oranı yüzde %50, net maaş da 25 milyon olur.

37) 0 dan 9 a kadar olan 10 rakam arasından beşini kullanarak 2 adet sayı oluşturun. Bu sayılar A ve B olsun. Kalan 5 rakamı kullanarak 2 sayı daha oluşturun. Bu sayılar da C ve D olsun. Amacımız;
A x B = C x D eşitliğini gerçekleştirmek. Bu çarpım sonucunun a)minimum b)maksimum olması için
A, B, C ve D nasıl oluşturulmalıdır?
Örnek: 2,0,9,3 ve 4 rakamları arasından A=209, B=34 oluşturulabilir. 8,7,1,6 ve 5 rakamlarından da C=87 ve D=165 sayıları oluşturulabilir. Ancak AxB = CxD olmadığı için doğru çözüm olamaz.

CEVAP:37) a) 3485 x 2 = 6970 x 1 (minimum)
b) 915 x 64 = 732 x 80 (maksimum)

38) 25 öğrencilik bir sınıfta öğrencilerden her biri İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden en az birini biliyor.
Sadece İngilizce bilenlerin sayısı, İngilizce nin yanı sıra en az bir dil daha bilenlerden 1 fazla.
İngilizce bilmeyenler dikkate alındığında; Almanca bilenler, Fransızca bilenlerin iki katı.
Sadece İngilizce bilenlerin sayısı, sadece Almanca bilenlerin ve sadece Fransızca bilenlerin sayılarının toplamına eşit.
Sadece Almanca bilen kaç öğrenci var?

CEVAP:38) Sadece Almanca bilen 6 öğrenci vardır.

39) 0 ile 9 arasındaki sayılar rasgele kullanılarak çok uzun bir sayı dizisi oluşturuluyor. Yan yana bulunan herhangi iki sayının toplamlarının 10 olma olasılığı nedir?

CEVAP:39) 9/100

40) Hangi olasılık daha büyük?
a) 6 adet zar atıp en az bir adet 6 gelmesi
b) 12 adet zar atıp en az 2 adet 6 gelmesi
İki olasılığı da hesaplayınız.

CEVAP:40) Birinci olasılık daha yüksek.
a) 1- (5/6) =0.665
b) 1 - (5/6) - 12 x (5/6) x (1/6) = 0.619

41) Sabah saat 8 ile 9 arasında evden ayrılıyorsunuz. Saatinize baktığınızda akrep ve yelkovanın tam olarak üst üste olduğunu görüyorsunuz. Eve öğleden sonra saat 2 ile 3 arasında dönüyorsunuz. Saatinize bu sefer baktığınızda akrep ve yelkovanın 180 derecelik bir açı oluşturduğunu fark ediyorsunuz. Evden çıkışınız ve dönüşünüz arasında toplam ne kadar zaman geçmiştir?

CEVAP:41) 6 saat.( mutlumatematik )Kaynak: Tübitak Yayınları

42- Bir kurt, bir kuzu ve bir balya da samanı bir nehirde karşıdan karşıya geçirmeniz gerekiyor. Kurallar ise şöyle:
1- Sandalda en fazla bir kişilik veya eşyalık yer var.
2- Eğer yalnız kalırlarsa kurt kuzuyu, kuzu samanı yer.
Verilen kurallara göre hiç bir zayiat vermeden karşıya geçmek mümkün mü?

CEVAP

Başlarken kuzu ile başlamak gerek. Çünkü eğer ilk kurdu alırsanız yanınıza, kuzu samanla baş başa kalacak ve samanı mideye indirecek; samanı alırsanız kuzu mideye inecek!..
Kuzuyu geçirdikten sonra dönüp kurdu alırsınız. Kurt ile kuzuyu yanlız bırakamayacağınızdan kuzuyu tekrar geri getirirsiniz. Sıra samanı karşıya geçirmeye geldi. Samanı da geçirdikten sonra dönüp kuzuyu alırsınız ve böylece üçünü de karşıdan karşıya sağ-salim geçirmiş olursunuz..

43-Bir odada iki arkadaş bulunuyorsunuz. Arkadaşınız size şöyle bir soru yöneltiyor.
“Benim bu odada oturamayacağım bir yere oturabilir misiniz?”
Odanın içerisinde öyle bir yer var mıdır? Neresi olabilir?

CEVAP

Arkadaşınızın oturamayacağı yer kendı dizinin üzeridir. Veya arkadaşınızın üzerinde bir yere oturursanız sizin oturduğunuz yere arkadaşınız oturamaz. Hiç kimse kendisinin üzerine oturamaz.
44-İki baba ve iki oğula 3 elmayı hiç parçalamadan nasıl paylaştırırsınız?

CEVAP

İki baba ve 2 oğulu şu şekilde düşünüyoruz.Büyükbaba,baba,torun
Burada üç şahıs vardır. Her birine birer elma veririz

45-Bir su deposuna her gün içerisindeki su kadar su ilave ediliyor. Bu su deposu 10 günde dolduğuna göre yarısı kaç günde dolar?

CEVAP : 9 günde

46- 7 7 7 7 ve 1 sayılarını kullanarak dört ışlemle 100 ü bulun.

CEVAP

1/7+7=50/7 50/7x(7+7)=100

47-Tülin ile Semra annelerinin tartıları ile tartılmaya karar verirler bir gün. Önce Tülin çıkar tartıya ve 40 kg olduğunu görür. Semra ise 50 kg. olarak tartılır. Fakat her ikisi birden tartıya çıktığında ise 90 yerine 95kg gösterir tartı. İkisi de bu işin içinden çıkmaya çalışırken küçük kızkardeşleri Ayşe başını okuduğu kitaptan kaldırır ve bilmiş bir eda ile “Çok basit!” der ve problemi çözer.Ama nasıl?

CEVAP

Tülin`nin kilosuna T, Semra`nınkine S ve tartının yanlış tartma miktarına da x diyelim: Buna göre:
T - x = 40
S - x = 50 ve
(T + S) + x = 95olacaktır. (Beraber tartılmaları durumu)
Bu denklemlerden x=5 bulunur. Yani tartı kg. eksik tartmaktadır

48-Soru işareti yerine ne gelmelidir
3 5 6 8 14 18 21 ?

CEVAP

Sayıların rakam değeri 1 artarak devam etmektedir.3=Üç-2 ,5=Beş-3 ,6=Altı-4 ,8=Sekiz-5 ,14= On Dört-6 ,18=On Sekiz-7 ,21=Yirmi Bir-8
?=Yirmi Dört-9

49-100 metre uzunluğunda 100 metre/saniye hızla hareket eden bir tren 100 metre uzunluğundaki bir tüneli kaç saniyede geçer?

CEVAP

Cevap 2 saniyedir. 1 saniyede tünelin tamamen içerisine girer ikinci saniyede ise tünelden çıkar.

50-Küçük bir çocuk bir alışveriş merkezinin yürüyen merdivenlerinde oynamaktadır.
Orada bulunan görevli şahıs dikkatini çocuğa verince, merdivenin iniş kısmının başında duran ve inmeye başlayan çocuğun 40 adım attığında (ki bu arada merdivende yürümektedir) alt kata indiğini fark eder.
Aynı iniş merdiveninden bu kez yukarıya doğru hızla çıkmaya çalışan çocuğun, yukarıya 100 adımda ulaştığını görür.
Çocuğun yukarı çıkışındaki adım hızı, aşağı inişinden 5 misli daha fazladır.
Yürüyen merdivenin hızının sabit, çocuğunda her adımda bir basamak ilerlediğini göz önünde bulundurun.
Bu durumda, merdivenin çalışmadığı anda kaç basamağı olduğunu bulabilir misiniz?

CEVAP

Aranılan basamak sayısı için x dersek aşağıya iniş için (a=40+40x) eşitliği
Yukarıya çıkarken ise 5 misli hızlı olup 100 adım atığından (100x/5=20x) eşitliği elde edilir. Bu da (a=100-20x) formülünü verir.
Yukarıdaki 2 formul birleştirilirse
40+40x=a=100-20x
x=1 olarak elde edilir.
Bu durumda çocuk aşağı inerken attığı her adımda, yürüyen merdivende bir basamak ilerliyordu.
a=100-(20.1)
a=100-20=80 basamak olarak bulunur.

51-Kuzenimizin halasının erkek kardeşiyle birinci dereceden akrabalık bağımız ne olabilir?

CEVAP
Kendi babanız

52-Bir mahkumun ölüm cezası kuraya bağlanmıştır. Kurayı hazırlayan vezir mahkumun azılı düşmanı olduğu için iki kağıda da ölüm yazacaktır. Onun böyle yapacağını mahkum da bilmektedir. Fakat sultanın yanında veziri itham edememektedir.
Mahkum nasıl hareket etmeli ki ölümden kurtulsun?

CEVAP

Çektiğime razıyım deyip çektiği kağıdı yutmalı. Geriye kalan kağıtta ölüm yazdığı için yuttuğu kağıt sağ kaldığını ifade eder.

53-Hanımı hamile olan bir kimse vefat eder. Vasiyeti açıldığında parasının dağılımını aşağıdaki gibi yaptığı görülür.Doğacak çocuğu erkek olursa sahip olduğu 3000 doların üçte ikisini alacak, üçte biri annesine verilecek.Doğacak çocuk kız olursa, paranın üçte birini alacak, üçte ikisi annesine verilecek.
Bu adamın ölümünden sonra, hanımı ikisi kız olmak üzere üç çocuk dünyaya getirir.
Bu durumda siz olsaydınız, mirası nasıl dağıtırdınız?

CEVAP

Adam hanımına 1 oğluna 2 vereceğine göre, oğlu annesinin 2 misli alacaktır.
Adam hanımına 2 kızına 1 vereceğine göre, anne kızının 2 misli alacaktır.
O halde, kıza 1, anneye 2, oğula 4 hisse verilecektir. Bütün hisselerin toplamı 8 etmektedir. Dağıtılacak miktarı hisse sayısına bölersek, 1 hissenin ne kadar ettiğini buluruz.

3000 / 8 = 375

375 x 4 = 1500 oğul alacak
375 x 2 = 750 anne alacak
375 x 1 = 375 kızlarda biri alacak
375 x 1 = 375 kızlarda diğeri alacak
——————————————————
toplam 8 hisse = 3000 dolar
54-Bir çiftlikte atlar ve horozlar vardır. Kimin olduğuna bakmaksızın hayvanların kafalarını ve ayaklarını sayıyoruz. Bulduğumuz sonuç 26 kafa ve 82 ayak.
Bu çiftlikte kaç tane horoz ve kaç tane at vardır?

ÇÖZÜM

Horozlara x, atlara y dersek
Ayak sayısı = 2x + 4y = 82
Kafa sayısı = x + y = 26
Buradan denklem çözülürse x= 11 ve y = 15 olarak bulunur. Buna göre 11 horoz ve 15 at vardır.

55-Adamın biri yanında bir kurt,bir keçi ve kocaman bir baş lahana ile bir nehri geçmek ister. Ne var ki adamın elinde bulunan kayık ancak, kendisi ile birlikte bu üç şeyden yalnızca birisini taşıyacak kapasitededir. Adam yanında lahanayı götürse kurt kuzuyu yiyecek, kurdu götürse kuzu lahanayı yiyecektir. lahana ile keçinin güvenliği ise adamla birlikte olmaya bağlıdır.
Adam nasıl yapmalı ki hem karşıya geçsin, bu üç şeyi de beraber geçirsin, aynı zamanda hiç birine bir zarar gelmesin.
Siz olsaydınız ne yapardınız.

ÇÖZÜM

Kurt lahana yemediği için adam önce keçiyi kayığı ile karşıya geçirir. Keçiyi bırakıp kendisi yalnız başına döner.
Lahanasını alıp keçinin yanına gider. Lahanayı orada bırakıp keçi ile geri döner.
Keçiyi bırakıp kurdu kayığına alır onu karşıda bırakır. Kurt lahana ile kalır. Kendisi yalnız başına döner.
Keçiyi alır beraberce karşıya geçerler. Böylece üçü de geçmiş olur.

56-Matematik öğretmenine sormuşlar şu anda sınıfta kaç öğrenciniz var?
Öğretmen şu şekilde cevap vermiş:
- Mevcut öğrencilerim kadar daha öğrencim olsaydı ve yine mevcut öğrencilerimin yarısıyla, birde dörtte biri kadar daha öğrencim olsaydı, o zaman 99 öğrencim olurdu.
Bu öğretmenin kaç öğrencisi vardır?

ÇÖZÜM

36 öğrencisi vardır.
Öğrenci sayısı x olursa, mevcut kadar daha ve mevcutun yarısı ve dörtte biri daha dediğine göre,
2x + (x/2) + (x/4) = 99
buradan x = 36 olarak bulunur.

57-Aşağıda 6 basamaklı 8 sayı verilmektedir. Bu sayıları kafanızda gruplandırarak ve kağıt kalem kullanmadan en kısa sürede toplamanızı istiyoruz.

1. sayı: 328 645
2. sayı: 491 221
3. sayı: 816 304
4. sayı: 117 586
5. sayı: 671 355
6. sayı: 508 779
7. sayı: 183 696
8. sayı: 882 416

Sayılara bakarken kafanızda nasıl yapacağınızı bulup çıkarmış olmanız lazım. Hadi kolay gelsin…

ÇÖZÜM:

Sayılara dikkat edecek olursak, 1. ve 5. sıradaki sayıların son basamakları toplamı 10 etmekte, diğer basamakların toplamı 9 etmektedir. Bu durumda iki sayının toplamı 1 000 000 dur.
Aynı şekilde 2. ve 6. sayıların toplamı , 3. ve 7. sayıların toplamı, 4. ve 8. sayıların toplamı da ayrı ayrı 1 000 000 etmektedir.
Bu durumda 8 sayının toplamı da 4 000 000 eder.

58-Necmi’nin doğum gününden üç gün sonrası olan cuma günü Cem’in evlilik yıldönümüdür. Necmi’nin doğum günüyse sekizinci günden altı gün sonrasıdır.
Yarın dördüncü günse dün hangi gündür?

CEVAP

Perşembe günüdür.

59-Elinizde 5lt ve 3lt hacimli iki adet bidon mevcut. Sadece bu iki bidonu kullanarak 4 lt suyu nasıl elde edersiniz?

ÇÖZÜM

Önce küçük bidondan 3 lt suyu büyük bidona dökerim. Sonra küçük bidonu tekrar doldurur, büyük bidon dolana kadar 2 lt daha ilave ederim. Küçük bidonda 1 lt kalir. Akabinde büyük bidonu bosaltir, küçük bidondaki bir lt suyu tekrar büyük bidona dökerim. Son olarak küçük bidondan 3 lt suyu büyük bidona ilave eder, 4 lt’yi tamamlarim… Afiyet olsun…
60-Elimdeki çiçeklerin ikisi hariç hepsi papatya, ikisi hariç hepsi gül ve ikisi hariç hepsi karanfil olduğuna göre elimde hangi çiçekten kaç tane bulunmaktadır ?

CEVAP

1 papatya 1 gül 1 karanfil
61-3,3,8,8 den 24 elde edin. 4 işlem kullanabilirsiniz.Sayıları yanyana yazamazsınız 38 gibi.Üs kullanmak yok..

ÇÖZÜM:

8 : (3 - 8:3) = 24

62-İki arkadaş değişik bir yarış yapmaya karar verirler. Atlarını yarıştıracaklar ve hangi at sonuncu gelirse yarışı o kazanmış sayılacaktır. Atlarına binerler ve başlangıç çizgisine gelirler. Ancak her ikisi de atının geride kalmasını istediği için herekete geçmemekte, yarış bir türlü başlamamaktadır. Yarışın başarıyla gerçekleşmesi için onlara ne önerirsiniz?

ÇÖZÜM:

Atlari değişmeleri kafi

63-1, 2, 4, 8, 25, 50 sayılarını en fazla bir kez kullanarak ve dört işlem yardımıyla 645 sayısını elde ediniz. Sonucu elde ederken ara basamaklar da dahil olmak üzere sadece tamsayılar kullanılır.

CEVAP

[(50 x 25) + (8 x (4 + 1))] / 2 = 645

64-VER ile YEŞİL arasındaki ilişki KIS ile hangi kelime arasında vardır?

CEVAP

TOK. VER kelimesinin zıddı AL, AL’ı renk olarak düşünürsek AL’ın zıddı da YEŞİL’dir. Buna göre KIS’ın zıddı AÇ, AÇ’ın diğer bir zıddı da TOK olur.

65-Üç kız arkadaş alış veriş için çarşıya çıktıklarında bir butiğe girerler. Çok beğendikleri bir eşarp bulurlar. Üçünün de zevki hemen hemen aynı olduğundan üçü de aynı eşarptan birer tane alırlar.
Ve birer milyon lira öderler. Butikten çıktıktan sonra tezgahtarın aklına eşarpların indirimde olduğu gelir. Hemen arkalarından fazladan ödedikleri beş yüz bin lirayı bir çırakla gönderir.
Çırak yolda giderken paranın iki yüz bin lirasını cebine atar ve bayanlara yetişip üç yüz bin lira iade eder.
Sonuçta üç arkadaş eşarplar için dokuz yüzer bin lira ödemiş olurlar. Üçünün verdiği para toplam iki milyon yedi yüz bin lira yapar. Çırağın cebine attığı iki yüz bin lirayı da ilave edersek toplam iki milyon dokuz yüz bin lira olur.
Eksik kalan yüz bin lira sizce nerede?

ÇÖZÜM

Hiç bir yerde.
Yapılan hesap bir şaşırtmacadır. 3 eşarbın ederi 2 500 000 liradır. 3 000 000 liranın üstü olarak geriye 500 000 lira ( en azından satıcı tarafından ödenen) ödenmiştir.
Çırağın cebine attığı 200 000 lira, 2 700 000 liranın üzerine eklenmez. Tam tersi çıkarılması gerekir.
Butik 3 000 000 - 500 000 = 2 500 000 tahsil etmiştir. Bayanlar 2 500 000 lira eşarplara, 200 000 lirası çırağa olmak üzere toplam 2 700 000 lira ödemiş oldular.

66-Özkan, Serkan, Furkan uzun mesafe yüzücüleridir.
Özkan gençler kategorisinde 50 metrelik kulvarı 1 dakika 20 saniyede yüzer.
Serkan spor kariyerinin doruğunda olup kulvarı 40 saniyede yüzer.
Furkan ise başarılı ve yaşlı bir yüzücü olup aynı kulvarı 1 dakikada yüzer.
Üçü birden aynı anda aynı kulvarı yüzmeye başlasalar start aldıkları kulvar başına tekrar ilk kez geldiklerinde geçen toplam sürede, Serkan kaç metre yüzmüş olurdu?

ÇÖZÜM

Start aldıkları kulvar başına gelmek için, kulvarı 2 kez kat etmeleri gerekir.
Geçen süre = 2 ( 1 dakika 20 saniye + 40 saniye + 1 dakika)
= 480 saniye
Toplam 480 saniye sonra her üçü de tekrar start aldıkları kulvar başında olmuş olacaklardır.
480 saniyede ise Serkan 40 ar saniyeden 12 kulvar boyu yüzmüş olacaktır. 12 kulvar boyu ise 600 metredir.( www.matcoz.com )dan aldım.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !